DE STICHTING

Stichting HWG-Afrika

Hulp aan Wezen en Gebrekkigen in Afrika

 

CONTACT

Molenstraat 10

4851 SH Ulvenhout

Tel.: 076-5613264    

 

EMAIL

info@hwg-afrika.nl

 

REKENING NUMMER VOOR STEUN

NL34 INGB 0003 2815 00

 

ANBI / RSIN

0090.67.462

 

KVK NUMMER

41102222

CONTACT

Wilt u contact met ons opnemen vul dan onderstaande formulier in of mail rechtstreeks naar info@hwg-afrika.nl. Vergeet niet uw e-mail in te vullen zodat wij u een reactie kunnen sturen.

  Doelstelling

  De Stichting stelt zich ten doel het innen van gelden voor de financiering van projecten die door de Soeurs de Sint Vincent de Paul de Kasay worden voorgedragen. Onder deze projecten worden tevens verstaan projecten in het kader van de materiële hulpverlening en projecten op het gebied van het pastorale werk. Naast de directe hulpverlening in de vorm van financiering van materiële en immateriële hulpverlening, kunnen ook projecten worden gehonoreerd die de bewustwording bevorderen van het belang van ontwikkelings-landen in het algemeen en van onze Stichting in het bijzonder.

  Samenstelling van het bestuur (statutair)

  • De heer T. Goos | Voorzitter
  • Mevrouw M.G.A. Stout-van de Made | Secretaris
  • Mevrouw M.G.A.P. Rops-Voermans | Penningmeester
  • De heer A. van der Graaf | Bestuurslid
  • De heer H. Daamen | Bestuurslid
  • Mevrouw A. van Aert | Bestuurslid 
  • Mevrouw B. Rops-Koenders | Adviseur, heeft geen zitting in het bestuur en is zonder stemrecht

  Beleidsplan 'zelfredzaamheid'

  Van het bestuur van HWG krijg je voorlopig geen klaagzang te horen. Onze organisatie is (nog) financieel gezond en wij doen ons werk met enthousiasme in de wetenschap dat we gesteund worden door een fors aantal donateurs.

  Maar dat wil niet zeggen dat we onze ogen sluiten voor de realiteit. Die geeft aan dat onze inkomsten met het jaar dalen en dat het aantal donateurs terugloopt. Feit is ook dat die gulle gevers over het algemeen behoorlijk op leeftijd zijn en dat de jeugd niet echt vertegenwoordigd is. Ook in bestuurlijk opzicht is het nauwelijks mogelijk om jongeren voor ons mooie werk te interesseren.

  Dit is geen verwijt aan de jongeren. Dat zou al te gemakkelijk zijn. De samenleving verandert in rap tempo en wij hebben wellicht mede daardoor nog niet de manier gevonden om de jongere generatie aan ons te binden. We moeten er echter vanuit gaan dat de huidige gang van zaken niet op korte termijn verandert.

  Dat dwingt ons ertoe een koersverandering uit te zetten. Minister Liliane Ploumen van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking is ons voorgegaan. De vergelijking met haar ministerie en onze Stichting gaat uiteraard niet helemaal op, maar ook zij wijzigt noodgedwongen haar beleid. Ze moet ruim een miljard bezuinigen en wil dat doen door hulp en handel te combineren. Met andere woorden: helpen is prima, maar het is nog beter wanneer je er iets voor terugkrijgt. Zij verdedigt haar voor de PvdA verrassende strategie door te wijzen op de wereldwijde veranderingen in het armoedepatroon. Bovendien -zo beweert ze- komen zeven van de tien snelst groeiende economieën uit Afrika.

  HWG drijft geen handel en wij geven aan onze gemeenschap in Congo om te helpen en niet om er geld aan te verdienen. En Congo behoort zeker niet tot de zeven Afrikaanse landen die het economisch goed doen. Dit onvoorstelbaar mooie land dat zo rijk is aan grondstoffen is nog steeds straatarm en de infrastructuur is zo miserabel dat handel drijven tussen dorpen onderling al een hele opgave is.

  Voor ons allemaal geen reden om bij de pakken te gaan neerzitten. We kunnen en willen onze mensen in Congo en onze hardwerkende, onbaatzuchtige zusters niet in de steek laten. Maar ons beleid zal -nog meer dan voorheen- op zelfredzaamheid gericht moeten zijn. Op dat punt werken we nauw samen met PEKS, een betrouwbare en financieel sterke organisatie. Op de laatstgehouden gezamenlijke vergadering hebben we besloten de verantwoordelijken in Congo hierover te informeren.

  Dit beleid moet in de toekomst leiden tot minder afhankelijkheid en uiteindelijk tot zelfstandigheid. Dat is ons streven; dat is onze (ideële) winst.

  Beloningsbeleid (cao, salarisregeling)

  Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. De Stichting heeft geen personeel, er is geen directeur, er is geen gebouw. De vergaderingen worden bij toerbeurt gehouden bij een van de bestuursleden thuis. De bestuursleden doen hun werk pro Deo.

  Jaarverslagen

  ANBI publicatieplicht